Takwim


Bil.

Tarikh

Aktiviti

1

Jan 2014
 • Agihan buku teks kegunaan 2014.
 • Kemaskini buku stok SPBT kali ke-1.
 • Penyediaan maklumat  lebihan dan kekurangan buku teks 2014.
 • Kemasukan data enrolmen murid 2014 dalam aplikasi eMATEKS.
 • Mesyuarat Unit SPBT 2014 kali ke-1.

 2

Feb 2014
 • Menyediakan enrolmen murid untuk tahun 2015 bagi pengisian Borang BTBT 190.
 • Menghadiri Taklimat dan Bengkel Pengisian Penentuan Keperluan Buku Teks SPBT (Borang BTBT 190) untuk Kegunaan 2015.

 3

Feb – Dis 2014
 • Keceriaan bilik BOSS.

 4

Mac 2014
 • Pengasingan buku teks yang akan dilupuskan.
 • Memohon pelupusan buku teks dengan melengkapkan Borang Permohonan Pemusnahan Rekod Awam Arkib 2/08 dan dihantar ke JPN.

 5

Mac – Nov 2014
 • Menjalankan pemantauan penjagaan buku teks di tangan murid.

 6

Jun  2014
 • Kemaskini buku stok SPBT kali ke-2.

 7

Jul – Nov 2014
 • Menerima bekalan buku teks SPBT daripada penerbit/pengedar untuk kegunaan sesi persekolahan tahun 2015.
 • Kemasukan data penerimaan buku teks kegunaan tahun 2015 dalam aplikasi eMATEKS.
 • Memproses buku baru diterima.

8

Nov 2014
 • Mesyuarat Unit SPBT 2014 kali ke-2.
 • Pemulangan buku teks kegunaan 2014.

9

Dis 2014
 • Kemaskini buku stok SPBT kali ke-3.