Enrolmen Murid


KELAS JANTINA JUMLAH
Lelaki Perempuan
Prasekolah  4  6  10
Tahun 1  4  4  8
Tahun 2 7  3 10
Tahun 3  4  4  8
Tahun 4  3  3  6
Tahun 5 4  5  9
Tahun 6  10  4  14
Jumlah  36  29  65

Jumlah Murid Tidak Termasuk Prasekolah: 55 Orang

Jumlah Murid Asrama                                     : 54 Orang